Player Name : Zhu Xian Ma

Rating : 1954

Date Tournament Players Name Scores W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
2/24/2017 MVTTL 2016/2017 Div A Jeremy Ruiz 3 2160 1961 +10 -7
Zhu Xian Ma 0
2/24/2017 MVTTL 2016/2017 Div A Crisfaull Niez 3 2288 1963 +5 -2
Zhu Xian Ma 0
1/20/2017 MVTTL 2016/2017 Div A Zhu Xian Ma 3 1955 1724 +8 -5
Gordon Ng 2
1/20/2017 MVTTL 2016/2017 Div A Edison Huang 3 2148 1962 +10 -7
Zhu Xian Ma 0
1/13/2017 MVTTL 2016/2017 Div A Zhu Xian Ma 3 1952 1763 +10 -7
Benedict Buchnok 0
1/13/2017 MVTTL 2016/2017 Div A Zhu Xian Ma 3 1949 622 +3 0
Tao Wang 0
1/6/2017 MVTTL 2016/2017 Div A Michael Cheung 3 2153 1956 +10 -7
Zhu Xian Ma 1
1/6/2017 MVTTL 2016/2017 Div A Hao Shui 3 1766 1997 +45 -41
Zhu Xian Ma 0
12/2/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Andy Lui 3 1800 2038 +45 -41
Zhu Xian Ma 0
12/2/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Zhu Xian Ma 3 2035 1456 +3 0
Max Ji 1
12/2/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Zhu Xian Ma 3 2032 1625 +3 0
Charlie Huang 1
12/2/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Edison Huang 3 2163 2041 +13 -9
Zhu Xian Ma 0
11/18/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Vladislav Totkalo 3 2567 2041 +3 0
Zhu Xian Ma 1
11/18/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Zhu Xian Ma 3 2038 1071 +3 0
Fiona Nie 1
11/11/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Jeremy Ruiz 3 2291 2043 +8 -5
Zhu Xian Ma 0
11/11/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Crisfaull Niez 3 2367 2045 +5 -2
Zhu Xian Ma 1
10/21/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Zhu Xian Ma 3 2015 2071 +30 -26
Chester Chang 0
10/21/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Steve Wang 3 1572 2065 +55 -50
Zhu Xian Ma 0
10/14/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Hao Shui 3 1634 2115 +55 -50
Zhu Xian Ma 0
10/14/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Michael Cheung 3 2228 2124 +13 -9
Zhu Xian Ma 0
10/7/2016 MVTTL 2016/2017 Div A Kenny Jiang 3 1661 2174 +55 -50
Zhu Xian Ma 1
10/7/2016 MVTTL 2016/2017 Div A David Lin 3 2104 2200 +30 -26
Zhu Xian Ma 1