Player Name : Yuqiang Wang

Rating : 855

Date Tournament Players Name Scores W
Rtng
L
Rtng
W
Gain
L
Lose
3/29/2014 2014 NWPTC (U-2000) Edison Huang 2 834 868 +15 -13
Yuqiang Wang 0
3/29/2014 2014 NWPTC (U-2000) Steven Wang 0 835 1265 +33 -31
Yuqiang Wang 2
3/29/2014 2014 NWPTC (U-2000) Kam Chuen Tang 2 1097 838 +5 -3
Yuqiang Wang 1
3/29/2014 2014 NWPTC (U-2000) Yuqiang Wang 0 1590 838 +2 0
Michael Lin 2
3/29/2014 2014 NWPTC (U-2000) Yuqiang Wang 2 836 349 +2 0
Grace Wang 0
3/28/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 0 899 843 +9 -7
Rose Huang 3
3/28/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 0 2979 843 +2 0
Joe Law 3
3/14/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 1 797 859 +18 -16
Martin Zezula 3
3/14/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 2 1220 860 +3 -1
Richard Wong 3
2/28/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 3 845 891 +15 -13
JianPing Fan 0
2/28/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 0 1949 845 +2 0
Natasha Carr-Harris 3
2/28/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 2 1682 845 +2 0
David Lin 3
2/21/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 3 837 717 +8 -6
Kingsley Agyeman 0
2/21/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 3 832 596 +5 -3
Eric Lee 0
2/21/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 1 992 836 +6 -4
Michael Man 3
1/24/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 0 1943 836 +2 0
Henry Poon 3
1/24/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 1 2005 836 +2 0
Andy Lui 3
1/17/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 0 752 852 +18 -16
Sue Kim 3
1/17/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 3 849 514 +3 -1
Steve Kim 0
1/17/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 3 844 565 +5 -3
Jennie Chung 1
1/10/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 3 839 606 +5 -3
Parello Smith 0
1/10/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 3 836 447 +3 -1
Francis Mansbridge 0
1/10/2014 MVTTL Winter 2013 Div A-B Yuqiang Wang 3 831 624 +5 -3
Henry Woo 0
12/13/2013 MVTTL Winter 2013 Div A-B Quoc Shivajie 3 1769 831 +2 0
Yuqiang Wang 0
12/13/2013 MVTTL Winter 2013 Div A-B Michelle Liu 0 826 557 +5 -3
Yuqiang Wang 3
12/13/2013 MVTTL Winter 2013 Div A-B Richard Ho 3 2488 826 +2 0
Yuqiang Wang 0